พื้นที่เสี่ยงสีแดง

         สถานการณ์ พื้นที่เสี่ยงสีแดง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประเทศไทย ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) มีทั้งหมด 17 จังหวัด ดังนี้

พื้นที่เสี่ยงสีแดง

กาญจนบุรี

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ตาก

นครปฐม

นครศรีธรรมราช

นราธิวาส

ประจวบคีรีขันธ์

พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี

ยะลา

ระนอง

ระยอง

ราชบุรี

สมุทรสาคร

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง

1. ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

         เวลาที่ออกไปข้างนอกหรืออยู่ในที่สาธารณะ

2. งดการจัดกิจกรรม

         ที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน

3. ร้านจำหน่ายและเครื่องดื่ม

         ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารภายในร้านได้ แต่จำกัดเวลาไม่เกิน 23.00 น. หลังจากเวลาดังกล่าว  ให้สั่งกลับไปรับประทานที่อื่นทั้งนี้ต้องงดการจำหน่ายสุรารวมทั้งเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิด

3. ห้าง ศูนย์การค้า และสถานประกอบการอื่นๆที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

         สามารถเปิดบริการได้ตามเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ  แต่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา 21.00 น.เท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ

4. สถานศึกษา และสถาบันติวเตอร์กวดวิชา

         ห้ามใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมหรือการเรียนการสอนใดๆที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

5. ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าขนาดใหญ่ ตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน

         สามารถเปิดบริการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ต้องไม่เกินเวลา 23.00 น.  สำหรับร้านค้าหรือสถานที่ที่ตามปกติเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง สามารถเปิดบริการได้ในเวลา 04.00 น.

6. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

         ต้องงดให้บริการ