พื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม

         สถานการณ์ พื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประเทศไทย ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) มีทั้งหมด 6 จังหวัด ดังนี้

พื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม

กรุงเทพมหานครฯ

สมุทรปราการ

นนทบุรี

ปทุมธานี

มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ใน พื้นที่เสี่ยง

1. ร้านอาหารและเครื่องดื่มสามารถจำหน่ายได้ตามปกติ 

         แต่ผู้ซื้อไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ จะต้องนำกลับไปรับประทานที่อื่นเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องงดการจำหน่ายสุรา รวมทั้งเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮฮอล์ทุกชนิด และสามารถเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.เท่านั้น

2. สนามกีฬาและสถานที่จัดกิจกรรมออออกำลังกาย

         ห้ามเปิดให้บริการ เว้นแต่ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น.เท่านั้น สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ต้อองไม่มีผู้รับชมในสนาม

3. ห้าง ศูนย์การค้า และสถานประกอบการอื่นๆที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

         สามารถเปิดบริการได้ตามเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ แต่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา 21.00 น.เท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ

4. ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าขนาดใหญ่ ตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดิน

         สามารถเปิดบริการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ต้องไม่เกินเวลา 23.00 น.  สำหรับร้านค้าหรือสถานที่ที่ตามปกติเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง สามารถเปิดบริการได้ในเวลา 04.00 น.

5. งดประชาชนในพื้นที่ควบคุมเดินทางออกนอกพื้นที่

         ประชาชนจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

6. ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

         เวลาที่ออกไปข้างนอกหรืออยู่ในที่สาธารณะ

7. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

         ต้องงดให้บริการ