มาตรการเยียวยาโควิด ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน ทั้งม.33และม.39

มาตรการเยียวยา โควิด-19 ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน ทั้ง ม.33และ ม.39

ในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังวิกฤตจากการระบาดของเชื้อโควิด-1919 ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการเพื่อป้องกันและลดปริมาณผู้ติดเชื้อให้สถานการณ์ดีขึ้น ตัวอย่างเช่นการล็อกดาวน์พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม แต่ในขณะเดียวกันนั้นรัฐเองก็ได้ออก มาตรการเยียวยา โควิด-19เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ด้วยเช่นกัน โดยวันนี้จะมาพูดถึงความคืบหน้าของผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมให้ได้ทราบ ทั้งม.33และม.39 ที่กำลังเป็นที่ติดตามในตอนนี้

มาตรการเยียวยาโควิด

มาตรการเยียวยาโควิด นอกจากลูกจ้างแล้วนายจ้างก็ได้เช่นกัน 

ล่าสุดทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการออกมาพูดถึงข่าวดีของมาตรการเยียวยาโควิดผู้ประกันตนม.39 สำหรับสิทธิเยียวยาจำนวน 5,000 บาทต่อคนแล้ว รวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดจะได้รับเงินเยียวยา รวมเป็นเงิน 10,000 บาท และสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนม.33 ทุกจังหวัดจะได้รับโครงการรัฐบาลเยียวยาเป็นจำนวน 2,500 บาทต่อคนเพิ่มอีก 1 เดือนเช่นกัน โดยโครงการรัฐบาลแจกเงินตอนนี้ได้ดำเนินการทยอยโอนเงินเยียวยาทางบัญชีพร้อมเพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับเช่นกัน

ซึ่งสำหรับมาตรการเยียวยาโควิดของสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ หากใครที่ยังตกหล่น ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจาก โครงการรัฐบาลเยียวยา จะสามารถขอยื่นทบทวนสิทธิได้ โดยสามารถเข้าไปดำเนินการได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งขั้นตอนมีเพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นกรอกรหัสตามภาพที่ให้มาและกดค้นหา

มาตรการเยียวยาโควิด

โครงการรัฐบาลล่าสุด มีเฮเพิ่มเติมกับการลดอัตราการส่งเงินสมทบ

และนอกจากนี้ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้ออกมาพูดถึงมาตรการเยียวยาโควิดในครั้งนี้ว่าคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติให้ลดอัตราเงินสมทบในปี 2564 ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลา 3 เดือน โดย โครงการรัฐบาลล่าสุด ได้กำหนดอัตราเงินสมทบไว้ 2 แบบคือ สำหรับนายจ้างจะอยู่ในอัตราร้อยละ 2.5 และสำหรับลูกจ้างที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอัตราร้อยละ 2.5 เช่นกัน ส่งผลประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 จะสามารถจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพียงแค่ 375 บาทต่อเดือน จากก่อนหน้านี้ซึ่งมีราคาสูงถึง 750 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว

จากข่าวล่าสุดของมาตรการเยียวยาโควิดจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามเพิ่ม โครงการรัฐบาลเยียวยา โดยให้ประชาชนยื่นมือเข้ามาช่วยรัฐอีกแรงหนึ่งอย่างน้อยที่สุด เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ต่อประชาชนเองและในทางหนึ่งก็เป็นการพิสูจน์การทำงานผ่านมาตรการในครั้งนี้ว่าได้ทำเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่แล้วจริง ๆ ซึ่งหลังต่อจากนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปสำหรับผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิที่จะได้รับเงินเยียวยาว่าทางรัฐเองจะสามารถนำเดินการโดยไม่มีผู้ตกหล่นอีกได้หรือไม่

ภาพประกอบ: https://www.pptvhd36.com/,https://www.bangkokbiznews.com/,https://www.komchadluek.net/