วัคซีนซีนน้องใหม่สหรัฐ Novavax คืออะไร? มีประสิทธิภาพอย่างไร?

Novavax

          ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ชื่อของวัคซีน Novavax เป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังจากบริษัทได้ทำการเผยภาพการทดสอบเฟส 3 ในสหรัฐและแมคซิโก จึงทำให้วัคซีนโนวาแวกซ์กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังของประเทศที่รายได้ปานกลาง และรายได้ต่ำที่กำลังเผชิญกับโควิด-19 อยู่ในขณะนี้

          อาจจะเป็นวัคซีนทางเลือก อีกทางหนึ่งของประชากรโลกในอนาคตก็เป็นได้ วันนี้จึงนำข้อมูลของวัคซีนโนวาแวกซ์มาฝากเพื่อนๆทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

วัคซีนNovavax คืออะไร ?

Novavax

          วัคซีนโนวาแวกซ์ตัวนี้ มีชื่อทางการว่า NVX-CoV2373 ผลิตโดยบริษัทNovavax ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศสหรัฐ

          เป็นวัคซีนที่มีการผลิตในรูปแบบ Protein Subunit ที่ผลิตมาจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อไวรัส อย่างวัคซีนของ Novavaxผลิตมาจากโปรตีนหนามของโควิด-19 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

          กระบวนการผลิต เนื่องจากจะมีการผลิตโปรตีนหนาวขึ้นมาก่อน ก่อนที่จะฉีดเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เหมือนกับอาหารสำเร็จรูป ในขณะที่วัคซีน Viral vector หรือว่าวัคซีน mRNA จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างโปรตีนหนามหลังจากฉีดเข้ามาในร่างกายเรียบร้อยแล้ว

ประสิทธิภาพของวัคซีนNovavax เป็นอย่างไร

          หลังจากที่มีการทดสอบวัคซีนโนวาแวกซ์ในเฟสที่ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแมกซิโก ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผลเป็นที่น่าพอใจ

          โดยมีภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงถึง 90.4% ใกล้เคียงกับวัคซีน mRNA ประสิทธิภาพป้องกันปานกลาง ไปจนถึงอาการรุนแรงทำได้เต็มที่ 100% และสามารถป้องกันโควิด-19 ที่กลายพันธุ์อยู่ที่ 93.2%

          วัคซีนโนวาแวกซ์จะต้องฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ระยะห่างจากเข็มแรกและเข็มที่ 2 ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 21 วัน

Novavax

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

          ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิตจากวัคซีนชนิดนี้ ส่วนใหญ่พบเป็นระดับน้อย โดยมีอาการดังนี้

  • มีอาการเป็นไข้ เหมือนไข้หวัดใหญ่
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดเมื่อยตัว
  • บางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะ
Novavax

เตรียมตัวก่อนและหลังรับการฉีดวัคซีน

  1. เช็คตัวเองว่ามีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่
  2. ถ้าหากมีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น ระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ที่จะต้องกินยากดภูมิ ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบ เพื่อจะได้ทำการประเมินอย่างแม่นยำ
  3. หลังฉีดวัคซีนควรนั่งรอเพื่อดูผลเป็นเวลา 15-30 นาที
  4. หากมีประวัติเป็นผู้ที่แพ้ง่าย หรือแพ้วัคซีนแบบรุนแรง ควรจะแจ้งแพทย์และพยาบาลก่อนรับการฉีด