สถานการณ์โควิดประเทศไทย ยอดรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

สถานการณ์โควิดประเทศไทย ยอดรวมผู้ที่ได้รับ วัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

อัปเดตสถานการณ์โควิดภายในประเทศไทย จำนวนยอดรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พศ. 2564

มีผู้ที่ได้รับวัคซีนไปทั้งหมดแล้วสะสมจำนวน 35,581,676 โดส

 ซึ่งฉีดเพิ่มวันนี้เป็นจำนวน +369,512 โดส นับยอดรวมเป็นจำนวนคน ฉีดแล้ว 1 เข็ม สะสมเป็นจำนวน 25,104,942 ราย 

สัดส่วนต่อประชากรคิดเป็นร้อยละ 37.93 ผู้ได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 2 เข็ม สะสมกว่า 9,879,371 ราย

 สัดส่วนต่อประชากรคิดเป็นร้อยละ 14.92 ต่อมา ประชากรที่ฉีดแล้ว 3 เข็ม สะสมกว่า 603,363 ราย 

สัดส่วนต่อประชากรคิดเป็นร้อยละ 0 อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลควรเร่งจัดสรรวัคซีนที่มีคุณภาพมาเพิ่ม และควรเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการติดเชื้อได้ (/P)

ยอดรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19

ยอดรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แบ่งตามชนิดของวัคซีน 

ณ วันที่ 7 เดือนกันยายน พศ.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้า ยอดรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย โดยจัดจำแนกตามชนิดและยี่ห้อของวัคซีนโควิด เป็นดังนี้

ผู้ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 1 เข็ม (เข็มแรก) นั้นมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 25,554,456 ราย แบ่งเป็น ซิโนแวค 12,017,050 ราย, แอสตราเซเนกา 9,999,855 ราย, ซิโนฟาร์ม 3,152,636 ราย และไฟเซอร์ 384,915 ราย

ผู้ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 2 เข็ม นั้นมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 10,475,325 ราย แบ่งเป็น ซิโนแวค 3,485,774 ราย, แอสตราเซเนกา 5,563,895 ราย, ซิโนฟาร์ม 1,309,667 ราย และไฟเซอร์ 115,989 ราย

ผู้ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 3 เข็ม เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จำนวน 605,490 ราย แบ่งเป็น แอสตราเซเนกา 212,695 ราย และไฟเซอร์ 392,795 ราย

อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องรีบเร่งฉีดวัคซีนให้ประชากรให้เร็วยิ่งขึ้น และควรนำเข้าวัคซีนที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของประชากร รวมทั้งเพิ่มจำนวนสถานที่ในการรับวัคซีนให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ (/P)

ยอดรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนในไทย

วัคซีนหลัก – รอง ที่ขึ้นทะเบียนอนุญาตในไทย

ยอดรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนในไทย มีอัตราที่เพิ่มขึ้น ประชากรไทย มีความต้องการในการรับวัคซีนโควิดค่อนข้างมาก โดยจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนโควิดในไทย สะสมรวมเกือบ 36,000,000 ล้านราย ซึ่งวัคซีนหลีก-รอง ที่ขึ้นทะเบียนอนุญาต อย. ในไทย มีทั้งหมด 5 ยี่ห้อ ได้แก่ แอสตราเซเนกา, ซิโนแวค, JOHNSON & JOHNSON, MODERNA และ SINOPHARM และยังมีอีก 3 วัคซีน ที่อยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน ได้แก่ COVAXIN, SPUTNIK V และ COMIRNATY หวังว่าประชาชนชาวไทย จะได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วถึงในเร็ว ๆ นี้ เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (/P)

แหล่งอ้างอิงภาพ:https://covid19.workpointnews.com/,www.bangkokbiznews.com,www.bangkokbiznews.com