WHO เปลี่ยนชื่อเรียก สายพันธุ์โควิดที่ต้องเฝ้าระวัง

WHO เปลี่ยนชื่อเรียก สายพันธุ์โควิดที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้กระทบกับชื่อประเทศ

เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของ WHO ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียก ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โควิดที่ต้องเฝ้าระวัง และสายพันธุ์ที่น่าวิตก เดิมทีจากที่เรียกตามชื่อประเทศเป็นตัวอักษรกรีก และเพื่อไม่ให้เป็นการกล่าวโทษประเทศนั้นๆ ที่พบครั้งแรก

ตัวอย่างเช่น สายพันธุ์อังกฤษ ก็มีการเรียกชื่อใหม่ว่า สายพันธุ์อัลฟ่า ซึ่งในขณะนี้มีสายพันธุ์โควิดที่น่าวิตกอยู่ทั้งหมด 4 สายพันธุ์และได้เปลี่ยนชื่อใหม่นั่นคือ สายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) ชื่อใหม่คือ อัลฟ่า , สายพันธุ์แอฟริกาใต้ (B.1.351) ชื่อใหม่คือ เบต้า , สายพันธุ์บราซิล (P.1) ชื่อใหม่คือ แกมม่า และ สายพันธุ์อินเดีย (B.1.617.2) ชื่อใหม่คือ เดลต้า

นอกจากนี้ยังมีรายงานการเปลี่ยนชื่อเรียก สายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 อีกหลายชื่อ ซึ่งเป็นสายพันธุ์โควิดที่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด 5 สายพันธุ์ดังนี้ สายพันธุ์แคลิฟอร์เนีย (B.1.427 / B.1.429) เปลี่ยนชื่อมาเป็น เอปซิลอน , สายพันธุ์บราซิล (P.2) เปลี่ยนชื่อมาเป็น เซตา , สายพันธุ์ฟิลิปปินส์ (P.3) เปลี่ยนชื่อเป็น ทีต้า , สายพันธุ์สหรัฐ (B.1.526) เปลี่ยนชื่อเป็น ไอโอต้า และ สายพันธุ์อินเดีย (B.1.617.1) เปลี่ยนชื่อเป็น แคปป้า

WHO เปลี่ยนชื่อเรียก สายพันธุ์โควิดที่ต้องเฝ้าระวัง

งานวิจัยเผย สายพันธุ์โควิดที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างแคลิฟอร์เนีย ลดประสิทธิภาพไฟเซอร์ – โมเดอร์นา 2 ถึง 3 เท่าตัว

งานวิจัยของสหรัฐฯ เผยว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ “เอปซีลอน” หรือเชื่อเดิมคือ โควิดสายพันธุ์แคลิฟอร์เนียนั้น มีฤทธิ์การหลบหนีภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งทำให้วัคซีนอย่างไฟเซอร์ – โมเดอร์นา มีประสิทธิภาพลงดลง 2 ถึง 3 เท่าตัว เดิมทีนั้นสายพันธุ์นี้ที่ถูกพบครั้งแรกที่แคลิฟอร์เนีย และได้มีการเปลี่ยนแปลงระดันพันธุกรรม ทำให้หลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น ส่งผลให้ 2 วัคซีนข้างต้นมีประสิทธิภาพลดลง

โดยงานวิจัยนี้ได้มีการทดลองจากการนำพลาสมาของอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ไฟเซอร์และโมเดอร์นาครบทั้ง 2 เข็ม มาทำสอบวัดประสิทธิภาพกับไวรัสโควิดสายพันธุ์เอปซีลอน ซึ่งจากการทดลองนั้นทำให้ทราบผลว่า วัคซีนทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นามีประสิทธิภาพในการต้นเชื้อสายพันธุ์นี้ลดลง 2 ถึง 3.5 เท่าตัวเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น

WHO เปลี่ยนชื่อเรียก สายพันธุ์โควิดที่ต้องเฝ้าระวัง
ที่มาภาพ : https://workpointtoday.com/

ทีมวิจัยพบความเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมในสายพันธุ์แคลิฟอร์เนีย

โดยไวรัสโควิด19สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังชนิดนี้ มีสาเหตุที่ทำให้วัคซีนอย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นา มีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากโควิดสายพันธุ์กลายพันธุ์แคลิฟอร์เนียมีการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม 3 จุดด้วยกัน ได้แก่ S13I, W152C และ L452R สำหรับไวรัสสายพันธุ์นี้ถูกพบครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วที่แคลิฟอร์เนีย เริ่มทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนมีความกังวลต่อสถานการณ์การระบาด และกำหนดให้ไวรัสชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตา